Ramowy Rytm Dnia

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00.

Staramy się, aby plan dnia był dopasowany do potrzeb rozwojowych dzieci, pogody, pory roku oraz kalendarium miesięcznego( wycieczki, przedstawienia)  Podstawa programowa w naszym przedszkolu realizowana jest w godzinach 8:00-13:00. 

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, praca dzieci indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi , dyskutowanie, zabawy ruchowe.

8.15 – 8.30

Zabiegi higieniczne – przygotowanie do pierwszego śniadania, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

8.30 – 9.00

Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

9.00 -09.45

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

09.45 -10.00

Gry i zabawy ruchowe.

10.00 -10.50

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, swobodne zabawy  na placu zabaw, spacery, wycieczki, przebywanie na placu zabaw , obserwacji przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

10.50 -11.00

Zabiegi higieniczne – przygotowanie do drugiego śniadania.

11:00-11:20

Drugie śniadanie  – zupa

11.20 – 12.50

Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp. Zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie. Odpoczynek w formie leżakowania 3 latki , słuchanie muzyki, słuchanie bajek.

12.50 – 13.20

Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp. Zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie.

13.10 – 13.30

13.30 – 14.00

 14.00 – 15.15

 

 

15.15 – 15.30

15.30 – 16.00

16.00 – 17.00

Zabiegi higieniczne– przygotowanie do obiadu

Obiad

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, prace wyrównawcze, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne.

Zabiegi higieniczne – przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek

Utrwalanie wiadomości poprzez zabawę. Bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci

Kontakt

Osiągnięcia